Sanace vlhkého zdiva

injektážním krémem

Příprava sanace zdiva

Rozměření, zjištění plochy půdorysného řezu.

Co budu potřebovat:
metr, křídu, vodováhu, vrtačku SDS plus, vrtáky, vyfukovací píst.

e-shop s materiálem

Vrtání

Určete si pozici prováděné clony a odstraňte omítku v oblasti vrtů – lépe najdete snadno vrtatelné spáry a vyhnete se nechtěnému navrtání rozvodů.

Vyvrtejte vrty pro aplikaci krému průměrem 10 mm v rozteči 10 cm nebo průměrem 12 mm po 12 cm. Vrtejte na celou tloušťku zdi bez cca 2 až 3 cm.

U cihelného zdiva vrtejte do vodorovné maltové spáry, u kamene podle porozity zvolíme vrtání do spár (u méně porézních kamenů) nebo přímo do kamene (u porézních pískovců).

Vrty vyčistíme od vrtného prachu vysátím nebo vyfoukáním.

Injektáž krémem

Do nádoby aplikátoru naplňte příslušné množství krému a po uzavření aplikátor pumpováním lehce natlakujeme.

Trubičku aplikátoru zasuňte na dno vrtu, stiskem uvolněte ventil a postupně přiměřenou rychlostí vytahujte trubičku aplikátoru. Každý vrt pečlivě a zcela vyplňte přípravkem IMESTA HYDROCREME INC.

Během několika dnů se krém vsákne do zdiva a vytvoří hydofobní clonu, která zamezí dalšímu vzlínání vlhkosti.

Zakoupit injektážní krém

Jak krém působí

Po aplikaci krém proniká do zdiva a chemicky se váže k silikátovým složkám zdiva. Na vnitřním povrchu kapilár zdiva se vytvoří vodoodpudivá molekulární vrstva, která je nesmáčivá pro vodu. Tím zabraňuje smáčení kapilárních pórů a zastavuje vzlínání vody. Díky chemické vazbě k podkladu a výborné stabilitě účinné silikonové složky, působí spolehlivě dlouhou dobu.

Kontrola spotřeby

Tabulka uvádí hloubku vrtů a doporučenou spotřebu krému pro cihelné zdivo, zkontrolujte si minimální správné dávkování a přidejte vždy cca 5 až 10% navíc.

Navazující opatření

Ačkoliv je injektáž velmi účinná metoda je při sanaci vlhkého zdiva vždy postupovat komplexně a provést též navazující a související opatření.

Zpravidla se jedná o následující úkony:

Navázání ostatních izolací
Jakékoliv související hydroizolace v budově musí navazovat přívo na sanované zdivo a v případě že mezi ně a sanované zdivo je vkládána omítka nebo jiný materiál musí být tento materiál rovněž hydrofobní nebo zcela vodonepropustný.

Výměna a doplnění funkčních omítek.
Po dokončení injektáže odstraňte vlhké nebo poškozené omítky s přesahem nejméně 80cm nad viditelné poškození. Rovněž odstraňte z vlhkého zdiva a jeho bezprostředního okolí veškeré sádrové a sádru obsahující materiály, jako jsou fixace elektro rozvodů, vodovodních trubek nebo sádrokartonové dílce.Na zdivo po injektáži aplikujte sanační omítky IMESAN nebo aditivované omítky IMESAN AditiV. Na obvodovém zdivu můžete použít i termosanační omítky IMESAN Thermo.

Vysoušení zdiva a vnitřních prostor
Několik měsíců po injektáži bude docházet k uvolňování vlhkosti z injektovaného zdiva přes sanační omítky do vnitřních prostor budovy a je nezbytné zajistit spolehlivý odvod této vlhkosti z vnitřních prostor stavby. Je nezbytné zvýšit intenzitu vytápění, intenzivně větrat případně použít k zachycení vlhkosti kondenzační čí absorpční vysoušeče.
Pro dlouhodobé, spolehlivé odvádění provozní vlhkosti zejména ze sanovaných bytů doporučujeme instalovat trvalé řízené větrání s rekuperací tepla.

Pozor na nejčastější chyby !
1) Chybné stanovení příčiny poruch zdiva – ujistěte se že zasahujete proti vzlínající vlhkosti
2) Podvrtání pod terén nebo podlahu, při kterém může vzlínající vlhkost obejít injektážní clonu – ujistěte se že plánovaná injektážní clona navazuje na stávající či nově budované izolace a na vnější straně budovy zasahuje do oblasti 5-10cm nad terénem.
3) přemostění – voda může vzlínat přes injektážní clonu také novou omítkou, betonem nebo obkladem – pro navázání použijte vždy sanační omítky, hydrofobní nebo hydroizolační materiály.

Nevíte-li si rady nebo máte pochybnosti volejte naši poradenskou linku 602 19 20 20
Rádi Vám pomůžeme s návrhem řešení, připravou či aplikací.